Welkom bij 6 Kernen Belang!

 

6KB steunt initiatief met donatie (10-11-2014)

 

Jeugdwethouder start crowdfunding voor afronding fietspad Haghorst – Moergestel

 

Inge van den Boer is door de Kinderraad van de gemeenteraad  gekozen tot Wethouder van Verkeer en Veiligheid. Zij is een crowdfundingcampagne begonnen “om steun te vragen, maar vooral draagvlak te krijgen voor de aanleg van het laatste stuk fietspadvan 3.500 meter”. Inge is elf jaar, woont in Haghorst en zit daar in groep 8 van de St. Jozefschool.

 

Sympathieke actie

6 Kernen Belang vond de actie zo sympathiek dat ze niet aarzelde 500 euro te doneren. Tussen Haghorst (gemeente Hilvarenbeek) en Moergestel (gemeente Oisterwijk)  ligt een vrijliggend fietspad dat ter hoogte van de gemeentegrens plotseling ophoudt te bestaan. 6 Kernen Belang ijvert al jaren voor de aanleg van een fietspad van Haghorst naar Moergestel. Probleem was steeds dat de besluitvorming in Hilvarenbeek afhankelijk werd gemaakt aan die in buurtgemeente Oisterwijk. Omdat Oisterwijk niet tot aanleg besloot, deed Hilvarenbeek dat ook niet. In 2007 is dit doorbroken: opinitiatief van 6KB heeft Hilvarenbeek toen besloten om het fietspad hoe dan ook aan te leggen, zo mogelijk samen met Oisterwijk maar indien het niet anders kon, alleen op Hilvarenbeeks grondgebied.  

 

 

090626-01 Actie Fietspad Haghorst Moergestel S. Zwaard.jpg

Veel animo bij de ludieke actie voor een fietspad Haghorst – Moergestel in 2009. 6KB was met een delegatie aanwezig.

Dossier fietspad Haghorst - Moergestel

Gevaarlijke situatie

Omdat de gemeente Oisterwijk het fietspad nog niet aangelegd heeft bestaat er nog steeds een gevaarlijke situatie voor de kinderen die dagelijks in Oisterwijk naar school fietsen en voor andere gebruikers van het fietspad. Fietsers moeten op het Oisterwijkse stuk samen met het gemotoriseerde verkeer gebruik gaan maken van dezelfde rijbaan. En dat levert vaak gevaarlijke situaties op voor zowel het langzaam- als snelverkeer.

 

lees verder en doneer:

   project wij-willen-een-fietspad

6KB nam initiatief

Meer veiligheid door brug over de Roodloop

 

Begin 2011 is de fietsbrug over de Roodloop gerealiseerd. De conclusie van het evaluatierapport is dat het bruggetje goed wordt gebruikt en aantoonbaar de verkeersveiligheid heeft verbeterd.

 

Het doel van deze brug was de verkeersveilige bereikbaarheid van sportpark de Roodloop voor fietsers en voetgangers te verbeteren. Door het creëren van deze extra ontsluiting voor langzaam verkeer kon de oversteek op de drukke Tilburgseweg worden ontzien.

 

Het initiatiefvoorstel van 6KB voor de aanleg van een fiets-/wandelbrug van de Glennstraat naar sportpark de Roodloop werd in 2009 door een raadsmeerderheid ondersteund. Vanaf dat moment zat 6KB het college ‘achter de vodden’ om snel tot realisatie over te gaan, maar door allerlei regelgeving  bleek een snelle realisatie helaas niet haalbaar. In maart 2011 werd de brug feestelijk geopend door wethouder De Blecourt.

 

Evaluatierapport oversteek Tilburgseweg fietsbrug Roodloop

opening brug 193 017.JPG

 

Opening van de brug over de Roodloop in maart 2011.

(Bron foto: HTC de Ypelaer)

 

 

 

AFSCHEID VAN DE RAAD

Jeroen van Bremen (6KB) neemt de bloemen in ontvangst van de burgemeester. (klik op de afbeelding voor een link naar de video-opnamen van Hilvarenbeek in beeld)

 

 

Wil Vennix (foto boven) en Jeroen van Bremen (beiden 6KB) namen afscheid van de raad. Wil hield een voordracht over de twintig jaar dat hij volksvertegenwoordiger was. Opvallende voorvallen gaven inzicht in de politieke geschiedenis van de gemeenten Diessen en Hilvarenbeek. Ook ontving hij een koninklijke onderscheiding.

Foto’s rechts:  Publiek luistert aandachtig naar de voordracht van Wil Vennix in Elckerlyc.

Met oude krantenberichten riep Wil situaties in herinnering die destijds beroering brachten.

 

Met dank aan Jeroen Verhelst voor de foto’s op deze pagina. Eveneens dank aan Siem Zwaard voor de foto van het Europees parlement.

 

 

Wil sloot zijn serie voorvallen af met een foto van een bezoek aan het Europees parlement. Daarmee bracht hij een eerbetoon aan de energieke Erik Moors die op 5 april 2013 op tragische wijze om het leven kwam. Dit voorval markeert de zwartste dag uit de politieke loopbaan van Wil en van 6 Kernen Belang.

 

Cor Vennix, voorzitter van 6KB benadrukte de betekenis van Wil voor de gemeenschap en voor de partij. ‘Hij domineerde het debat en ook in de derde helft (contacten direct na de raadsverdgadering, red.) wist hij een en ander voor elkaar te krijgen’. Ook Jeroen van Bremen, die als opvolger van Erik Moors driekwart jaar in de raad zat, werd bedankt voor zijn goede inbreng.

 

 

Wil werd door burgemeester Ryan Palmen verrast met een koninklijke onderscheiding. Palmen las een deel van de verdiensten van Wil op maar stopte daarmee om het officiele gedeelte niet te lang te laten duren.

 

Felicitaties van raads- en commisieleden, familie, partijgenoten, vrienden en belangstellenden. Op de voorgrond de hoofdredacteur van Deusone.

De scheidende raadsleden van 6KB: Jeroen van Bremen en Wil Vennix. 

Op verzoek van fotograaf Jeroen Verhelst laat Wil zijn beste kant zien.

De redactie is er nog steeds niet uit welke kant dat is J.