Kernpunt Woningbouw

 

6KB wil voldoende en betaalbare woningbouw.

 

 

Voldoende en betaalbare woningbouw is noodzakelijk voor het instandhouden van voorzieningen en daarmee van de leefbaarheid in onze dorpen.

Steun voor starters met verlaagde grondprijzen, collectief bouwen en starterslening. Senioren moeten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. 6KB geeft voorrang aan starters en senioren, maar als vanuit die groepen onvoldoende interesse is, geven we graag ook ruimte aan doorstromers uit onze eigen gemeente.

Nu in Haghorst en Baarschot na jaren weer gebouwd wordt, moeten spijtoptanten de kans krijgen om naar die kern terug te keren.

 

t terug naar programma

 

 

KPT woningbouw.jpg

 

 

Voldoende en betaalbare woningen voor onze eigen inwoners, zowel in de koop- als in de huursector, staat bij 6KB hoog genoteerd. Woningbouw is immers een noodzakelijke voorwaarde voor het instandhouden van voorzieningen en daarmee van de leefbaarheid in onze dorpen. De afgelopen jaren heeft 6KB onophoudelijk gehamerd op bouwen naar behoefte en heeft daarbij specifiek gepleit voor onze starters.

 

Dankzij lagere grondprijzen (die mede dankzij 6KB dit jaar niet worden verhoogd), stimulering van collectief bouwen en invoering van de starterslening wordt een eigen woning voor veel starters toch bereikbaar. Voor onze senioren moet levensloopbestendig worden gebouwd, zodat ze zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.

 

De afgelopen jaren bleken diverse bouwprojecten niet van start te kunnen gaan, omdat er onvoldoende belangstelling was vanuit de starters en senioren. Sommige partijen hielden star vast aan de genoemde doelgroepen en blokkeerden daarmee de bouw. 6KB geeft voorrang aan starters en senioren, maar als vanuit die groepen onvoldoende interesse is, geven we graag ook ruimte aan doorstromers uit onze eigen gemeente.

 

In Baarschot en Haghorst hebben veel starters de afgelopen jaren hun heil elders gezocht omdat in de eigen kern lange tijd niet gebouwd is. Nu er in deze kernen eindelijk woningen beschikbaar komen, willen sommigen van hen terug (de zogeheten spijtoptanten). 6KB vindt dat aan deze groep woningen toegewezen moeten worden na de starters en senioren.

 

t terug naar programma