Kernpunt Sport

 

6KB wil een helder integraal sportbeleid en Hispohal behouden.

 

 

Sport is bevorderlijk voor de gezondheid en de leefbaarheid.

Er moet snel een helder en integraal sportbeleid komen.

 

6KB wil de Hispohal (inclusief zwembad) behouden voor onze gemeenschap, maar stelt daarbij wel eisen aan de ondernemer qua investeringen, onderhoud en betaalbare toegangsprijzen.

 

t terug naar programma

 

 

KPT Sport.jpg

 

 

6KB vindt dat er op korte termijn een helder en integraal sportbeleid moet komen, zowel voor voor binnen-  als

buitensport. Uitgangspunt van het gemeentelijk beleid moet zijn dat sport bevorderlijk is voor de volksgezondheid en de leefbaarheid. Inwoners ontmoeten elkaar wekelijks tijdens de sportbeoefening en leveren op die manier een grote bijdrage aan de leefbaarheid van de lokale samenleving. Sport moet daarom voor iedereen toegankelijk zijn, waarbij bijzondere aandacht moet uitgaan naar de doelgroepen jongeren, ouderen en mensen met een beperking. Inwoners moeten voldoende ruimte krijgen om op eigen gelegenheid te gaan sporten. Het is een taak van de gemeente om hiervoor voldoende mogelijkheden te bieden, zodat inwoners en instanties zelf activiteiten kunnen organiseren. Sterke en goed functionerende sportverenigingen met een gevarieerd aanbod zijn zeer belangrijk voor de toekomst van de Hilvarenbeekse sportbeoefening. Om dit te bereiken blijven we voldoende en goede accommodaties aanbieden en blijven we sportverenigingen ondersteunen en subsidiëren.

 

Subsidiëring moet in het nieuw te vormen systeem meer worden aangemerkt als een prikkel om iets te doen in plaats van alléén een vaste bron van inkomsten voor verenigingen. 6KB wil een nieuw sportsubsidiebeleid met een basissubsidie zoals de huidige subsidie per jeugdlid plus een soort “beloningssubsidie” voor extra activiteiten of initiatieven met een bepaald doel.

 

6KB wil dat er in iedere kern in de winter een ijsbaan wordt opgespoten door de brandweer. Naast het sportieve element draagt dit bij aan de leefbaarheid in de kernen.

 

6KB wil graag een zwembad behouden voor onze gemeenschap en vindt dat de gesprekken over de toekomst van de Hispohal op korte termijn moeten aanvangen. Een redelijke bijdrage van de gemeente aan de ondernemer vinden wij acceptabel, mits de gebruikers daar voldoende voor terug krijgen in de zin van kwaliteit van de accommodatie met goede openingstijden en betaalbare toegangsprijzen.

 

t terug naar programma