Kernpunt Jeugd

 

6KB wil meer waardering voor de verenigingen.

 

 

Verenigingen in onze gemeente zorgen er met de belangeloze inzet van vele vrijwilligers voor dat grote aantallen jongeren uit onze gemeente sportief, creatief of op een andere wijze actief zijn.

 

6KB waardeert dit werk zeer en vindt het jammer dat dit positieve werk soms ondergesneeuwd raakt bij de aandacht voor negatieve zaken zoals overlast van hangjongeren.

 

6KB wil meer waardering voor deze verenigingen, o.a. door een flinke verhoging van de gemeentelijke subsidies. Behalve aan een verhoging van het vaste bedrag per jeugdlid (de basissubsidie) denken wij daarbij aan een soort “beloningssubsidie” voor extra activiteiten of initiatieven met een bepaald doel.

 

t terug naar programma

 

 

KPT Jeugd.jpg