Kernpunt Duurzaamheid

 

6KB wil energiebesparende maatregelen en duurzaam bouwen.

 

 

Duurzaamheid moet een rode draad bij het handelen van de gemeente zijn. Bewustwording van wat ons gedrag in de toekomst zal betekenen en welke effecten dat heeft op een gezonde en verantwoorde samenleving.

 

Denk aan energiebesparende maatregelen (tevens besparing woonlasten!) en duurzaam bouwen. En zeker ook aan het gescheiden inzamelen van plastic afval, dat 6KB-wethouder Mieke Hendrikx in onze gemeente met groot succes heeft ingevoerd en waarbij Hilvarenbeek landelijk koploper is!

 

t terug naar programma

 

 

KPT duurzaamheid.jpg

 

 

Het begrip duurzaamheid dient bij het gemeentelijke beleid een vast gegeven te zijn. Bewustwording van

wat ons gedrag in de toekomst zal betekenen en welke effecten dat heeft op een gezonde en verantwoorde

samenleving is essentieel. Dit dient als een rode draad in ons denken, besluiten en uitvoeren te worden verweven

zodat we niet enkel politiek voor de korte termijn bedrijven maar ook straks met trots kunnen zeggen dat we

voor de generaties na ons een verantwoorde en duurzame erfenis hebben achtergelaten.

De gemeente kan hier een belangrijke rol in spelen. Denk aan het succes van het gescheiden inzamelen van

plastic verpakkingsmateriaal, een maatregel die 6KB-wethouder Mieke Hendrikx heeft ingevoerd. 6KB vindt

dat de gemeente Hilvarenbeek de burger moet informeren en stimuleren over energiebesparende maatregelen,

die ook kunnen leiden tot een aanzienlijke besparing op de woonlasten. Denk aan isolatie en gebruik van zonne-

, wind- en waterenergie. Duurzaam bouwen, beperking afval en stimulering hergebruik en niet-chemische

onkruidbestrijding zijn andere voorbeelden.

Het B-team waakt in onze gemeente over de biodiversiteit ofwel de rijkdom aan inheemse flora en fauna.

6KB steunt graag het werk van deze vrijwilligers en vindt dat de gemeente met het B-team nauw moet

samenwerken.

 

t terug naar programma