Forum 6 Kernen Belang peilt mening inwoners

De plaats waar uw mening telt!

6 Kernen Belang vindt dat de mening van de burger niet alleen via het stemhokje gehoord mag worden. Daarom hechten we veel waarde aan regelmatig contact en overleg met (groepen) inwoners. 6KB gaat regelmatig op werkbezoek, organiseert de 6 Kernen Debatten en nodigt regelmatig groeperingen uit om hun mening te geven. Ook via digitale weg staan we open voor uw suggesties, ideen, klachten enz. Eerdere discussies vindt u in ons Forum-archief

 

Forumdiscussie: Hoe druk is het volgens op de provinciale weg?

 

6 Kernen Belang pleit ervoor om de hele A58 tussen Tilburg en Eindhoven te verbreden tot 2 x 3 rijbanen. Doel is het huidige sluipverkeer door onze kernen terug te dringen en aldus de verkeersveiligheid en de leefbaarheid te vergroten. Iedere Diessenaar die in de spits naar of van elders moet voor werk of school, kent de ergernis: onophoudelijke rijen autos vanaf de N269 in Hilvarenbeek over de Beekseweg, Julianastraat en Beerseweg richting Middelbeers, en omgekeerd. Gelukkig staat het Hilvarenbeekse college positief tegenover ons pleidooi en is toegezegd deze problematiek bij andere overheden naar voren te blijven brengen.

 

Voor meer informatie, meningen en w mening!

Naar het forum