Forum 6 Kernen Belang peilt mening inwoners

De plaats waar uw mening telt!

6 Kernen Belang vindt dat de mening van de burger niet alleen via het stemhokje gehoord mag worden. Daarom hechten we veel waarde aan regelmatig contact en overleg met (groepen) inwoners. 6KB gaat regelmatig op werkbezoek, organiseert de 6 Kernen Debatten en nodigt regelmatig groeperingen uit om hun mening te geven. Ook via digitale weg staan we open voor uw suggesties, ideeën, klachten enz.

 

 

Forumdiscussie: ‘Roovert’

 

Forumdiscussie: Landgoed De Utrecht

 

Forumdiscussie: Wat vindt u van het concept-coalitieakkoord?

 

 

 

 

 

 

Forumdiscussie: ‘Roovert’

 

Wat moet er met ‘ Roovert’ (lees Roovertsedijk) gebeuren. Dat is de vraag die op het bordje van het college gelegd is door de gemeenteraad door het aannemen van een tegenvoorstel (amendement) van 6KB, VVD en PvdA. Het is ook een vraag die leeft onder een groot deel van de inwoners van onze gemeente.

 

Op 26 april jl. discussieerde de raad over het voorstel van het college om plm. 1 kilometer van de Roovertsedijk te verharden. Gemeenschapslijst en CDA steunden dit voorstel en wilden de verharding het liefst doortrekken naar Poppel. Een raadsmeerderheid van 6 Kernen Belang, PvdA en VVD was tegen het collegevoorstel met name vanwege de dreigende aantasting van het unieke natuurgebied en de verkeersaantrekkende werking van verharding. Het gezamenlijke tegenvoorstel van de drie partijen houdt in dat de voorgestelde asfaltering niet doorgaat, maar dat dit jaar wel een besluit moet vallen over een definitieve en duurzame oplossing voor deze weg. Het college heeft de opdracht gekregen om met voorstellen te komen, waarbij rekening wordt gehouden met de aspecten natuurwaarden, verkeersveiligheid, stofoverlast voor fietsers en wandelaars en gebruik door bestemmingsverkeer.

 

6 Kernen Belang wil niet blijven steken in wat we niet willen maar juist de oplossingsrichting zoeken in wat er dan wel moet gebeuren. Bij die keuze willen we graag uw mening horen. Ons verkiezingsmotto was immers “Goed luisteren, beter besluiten”.


Plaats uw mening:

U kunt uw reactie doorgeven met behulp van het formulier Mijn reactie ...... 

Reacties worden zo snel mogelijk hieronder geplaatst.

 

 

7 juli 2007

 

Wij wonen sinds 1984  op ‘Gorp' in die tijd kwam je zelden iemand tegen als je naar het 'dorp' reed. De weg door Gorp werd toen minder goed bijgehouden als tegenwoordig.  Nu komt er elke paar weken of na klachten de gemeentelijke tractor van Beek de weg weer gladstrijken, waarna er weer meer binnendoor rijders met 70-80 km per uur en soms harder het stille leven van de bewoners , wandelaars en fietsers op Gorp  verstoren. Deze week reed ik in mijn 2cv eendje op mijn rustige gemak naar het dorp en terug, omdat ik er vaak rijdt , weet ik waar de gevaarlijke stukken zitten, bij mooi weer de  tunnel van het donkere bos bij de ingang naar de trimbaan, met vaak aan twee kanten auto's van wandelaars, en daar omheen allerlei sporters;  komt er een roekeloze tegenligger aan zonder licht die al bijna uit de hiervoor liggende de bocht vloog gelukkig gaat het net weer goed en ik wacht tot hij voorbij racete naar het dorp.

Een eindje verder in de ‘gevaarlijke’  1e  bocht , ga ik maar vast helemaal rechts rijden  bijna helemaal van het harde af, gelukkig want voor  de dikke jeep is de bocht bij deze snelheid scherper den gedacht en het gaat weer net niet mis maar heeft wel mijn weg helft nodig. Met kloppend hart rijd ik verder tot de volgende scherpe bocht bij de boerderij van de Puij, ja daar staat een eik waar al veel tegenaan is gezeten, want na dat lange rechte stuk is de bocht  scherp en als je haast hebt is het zicht te kort en de weg erg  smal , tractoren en vrachtwagens die je tegemoet komen groot en breed.

Hoe ‘kleiner’ je bent hoe vaker je van de weg word gereden sommige  gaan voor fietsers helemaal niet  opzij. Onze kinderen klaagden daar vaak over.  En er zijn op dit moment meer Gorpse kleintjes die naar beek fietsen. Ik had vandaag 8 tegenliggers op mij terug rit, waarvan het bij 3 maar net goed ging.  Hoelang nog ? Ik ben voor een maximum snelheid van 30 km. Ik ben voor afsluiting voor sluip en doorgaand verkeer. Ik ben voor een duidelijke Parkeerplaats. met een platte grond van fietsroutes en wandelpaden aangegeven zonder horeca want in de omgeving zijn er meer dan voldoende van.

Ik ben voor een natuurlijke verharding , want stof en winterse modder zijn vreselijk, maar dan met een flink aantal lange deining hobbels van 20 - 30 cm  links en rechts van de weg waardoor landbouw verkeer en motor voertuigen niet harder kunnen !

Als fietser , wandelaar of recreant heb je daarvan  geen last Ik ben voor meer stilte en rust in dit unieke natuurgebied en ik snap niet dat een boom en perengaard dit van half juni tot ver in oktober minstens elke 2 minuten met keiharde knallen kunnen verstoren.

 

 Hans van der Haring

 

 

 

26 juni 2007 

Wij fietsen heel vaak deze wegen in de natuur van ons dorp. Vooral sinds ik rolstoelafhankelijk ben geworden en het dus per scootmobiel moet doen. Gisteren (19 juni) hebben we het er weer op gewaagd, na een periode van regen. En toch was het eerste gedeelte alweer helemaal droog en stoffig. We hadden geluk net geen auto's, soms hopen we op wind, dan vervaagt het stof snel maar als er geen wind is blijft het stof heel lang hangen. In de lente, zomer en nazomer komen we er bij goed weer, en dat is als het geregend heeft en het niet stoffig is, zeker twee keer per week. De Bekenaren kom je dan zelden( bij de avondritten) tegen, wel diegenen die in auto's ons voorbij stuiven en ons in het stof zetten. Soms vragen we ons af of diegenen in de auto's dan de tegenstanders van de verharding zijn??? Het is daar zo mooi en er is zoveel wild te zien, maar de stof maakt dat we er weg moeten blijven!

Neem de proef nou eens op de som en fiets de route ook eens twee keer per week. Maar fiets hem ook als het erg droog is, dan maakt u het zelf ook eens mee. Dus u begrijpt wel dat ik voor verharding ben. Leg er dan maar een hoop drempels in maar laat de fietser, de wandelaar en de trimmer stofvrij aan recreatie doen! Of anders sluit het af voor auto's!

Dank voor uw aandacht!

Joke Kniest Hilvarenbeek

 

 

24 juni 2007

 

We mogen ons gelukkig prijzen in een gebied te wonen met grote aaneensluitende natuurgebieden (elders moeten die met veel moeite gerealiseerd worden door verbindingszones, wildtunnels e.d.). Dan ga je zo'n gebied toch niet in moten hakken door er een asfaltstrook aan te leggen. Behoud dus van de natuurwaarden, stilte en landschapsbeleving voorop stellen. Van de alternatieven die gepresenteerd zijn op de discussieavond kies ik voor afsluiting en enige verbreding van het fietspad (dat moet ook weer geen barrière gaan vormen en de mogelijkheid inhouden dat men erover gaat rijden met auto's).

Een verharde Roovert trekt m.i. extra verkeer aan; daar zijn de aansluitende wegen niet op berekend. In België en op de Roovertsedijk/Klein Loo ontstaan gevaarlijke situaties omdat er geen vrijliggende fietspaden zijn. De auto komt daardoor veel te centraal te staan. Economisch gezien is het voor Hilvarenbeek ook geen goede optie, omdat meer koopkracht zal wegvloeien naar Poppel, dan omgekeerd binnen komt. Tenslotte zijn er alternatieven voor diegenen die zakeljke rechten hebben of aanwonend zijn.

Kortom, Rovert afsluiten en als historisch zandpad laten bestaan, de fietser en wandelaar de ruimte geven (en geen stof) en de natuurontwikkelingsplannen rond het Rooverts ven ruim baan geven.

 

Dre Rennen, mede namens Werkgroep Zandpaden De Hilver

 

 

 

18 juni 2007

 

Overal waar dit onderwerp ter sprake komt zie ik bedrukte gezichten: als de Roovertsedijk maar niet verhard wordt!!!

Zijn er eigenlijk wel echte argumenten voor verharding?!

Laat ons mooie dorp haar sterke kanten uitbouwen. Hilvarenbeek kan bogen op een omgeving die niet voor niets het 'Aards Paradijs' wordt genoemd, mede mogelijk gemaakt door de gordel van fantastische landgoederen die haar omringt. Een buffer tegen het geweld van de jachtige maatschappij. Laten we die verdedigen en Hilvarenbeek als een rustpunt voor de eigen bevolking en voor kleinschalig tourisme bewaren. De Roovertsedijk is prima zo.

 

Monique Pijnenburg

 

 

 

17 juni 2007

 

Als aanwonende ben ik tegen verharding voornamelijk door de toename van het verkeer.

De smalle klinkerweg is nu reeds een racebaan voor sommigen; komend vanuit het dorp is men de drempels beu en trapt men vaak het gaspedaal extra in, vanuit de bossen idem dito.

Vroeg of laat vraagt dit om ongelukken.

Een argeloos fietsend kind scheppen wens ik niemand toe.

Helaas spreek ik uit ervaring...

 

Bram Heeren, Klein Loo, Hilvarenbeek

 

 

14 juni 2007

 

Stimuleren of Reguleren ???

Vanuit het Klein Loo snel naar Poppel.........???

-Wat is de noodzaak hiervan??

-de Roovertse Baan verbeteren door verharding (op welke wijze dan ook) zal het gebruik stimuleren en de belasting van het direct aangrenzende natuurgebeied aanzienlijk verhogen.

-de verbinding afsluiten / of in verval laten geraken is geen reeële optie (gelet op de bewoners van Roovert)Laat de Roovertsebaan zoals hij is....af en toe de schaaf erover.... Op deze wijze maak je het voor het België verkeer onaantrekkelijk deze weg te gebruiken en ben je in feite aan het reguleren....

Een verbetering van de weg zie ik als een "mes" dat een landgoed doormidden snijd.........

Toch geld over en niet weten wat er mee te doen ???

Leg naast de Roovertsebaan een sprinklerinstallatie aan. In droge perioden elke nacht één uurtje nevelen over de met puin verharde weg en de wandelaars, fietser en bewoners zullen lachen van oor tot oor.................

 

Gerrit Krebaum, Goirle

 

 

11 juni 2007

 

Geen verharding van de Rooversedijk, wel verbetering van de fietspad i.v.m rolstoel.

De wouwerstraat is zo al druk genoeg met het verkeer.

 

Lies van Hees, Hilvarenbeek

 

 

6 Juni 2007

 

Velen willen wel terug naar de natuur, helaas niet te voet.

 

Henk Magnus, Hilvarenbeek

 

 

6 Juni 2007

 

Laten we de natuur en de dieren een keer voorrang geven in plaats van toegeven aan almaar sneller en méér. Laten we een écht stiltegebied scheppen door de weg voor motorvoertuigen af te sluiten (behalve voor aanwonenden). Of, als dit te ver gaat, laten we in ieder geval de toegestane maximale snelheid reduceren. Stapvoets is in dit prachtige gebied hard genoeg.

 

Birgit Verstappen, Hilvarenbeek

fractievoorzitter Partij voor de Dieren provincie Noord-Brabant

 

 

3terug naar forum

 

 

 

 

Forumdiscussie: Landgoed De Utrecht

 

Het ontwikkelingsprogramma voor landgoed De Utrecht (zie actueel)  is opgesteld in opdracht van Fortis ASR Verzekeringen, de eigenaar van De Utrecht. Het landgoed is voor Fortis een belegging en men voorziet dat het rendement uit jacht-, bosbouw- en landbouwactiviteiten de komende jaren gaat dalen. Daar staat tegenover dat de maatschappelijke vraag naar niet-kostendekkende projecten (o.a. voor de natuur) toeneemt. Fortis stelt voor om enerzijds het financiële rendement te verhogen door de bouw van 20 ruime landhuizen en meer toeristische activiteiten toe te staan en anderzijds te investeren in natuur (o.a. door omvorming van landbouwgrond in natuur) en het terugbrengen van oude cultuurhistorische elementen. Met dit alles wil men komen tot een ‘nieuw rendabel evenwicht’ en wordt een dreigende versnippering van het landgoed voorkomen.

 

Tijdens het 6 Kernen Debat van 6 augustus kan iedereen die dat wil meepraten over de plannen via ons Forum. ‘Goed luisteren, beter besluiten’ was immers het verkiezingsprogramma van 6KB.

 

Wat vindt u van de plannen met landgoed de Utrecht?

 


Plaats uw mening: U kunt uw reactie doorgeven met behulp van het formulier Mijn reactie ...... 

 

 

 

4 september 2007

 

De plannen baren mij zorgen. Een uniek stuk natuur waar nog stilte is en het donker van de nacht kan worden ervaren. Het baart mij zorgen ook gezien het feit dat Gedeputeerde Staten particulier grondbezit stimuleren. Denk bijvoorbeeld aan de voormalige MOB complexen. Die worden terug gegeven aan de natuur, een positief gegeven, maar ze komen in particuliere handen in plaats van dat ze naar staatsbosbeheer, natuurmonumenten o.i.d. gaan. Hierdoor treedt versnippering van natuur op. Bovendien rijst de vraag of al deze particulieren straks ook met plannen kunnen aankloppen bij de provincie omdat beheer te duur zou zijn. Gevolg: nog mer bebouwing, lawaai en lichtvervuiling in de bossen, nog minder plek voor stilte en rust en vooral voor de dieren in het wild. Die worden verstoord en teruggedrongen naar nog kleinere gebieden. Als een particulier het beheer niet meer kan betalen, is verkopen een logische optie. Bij voorkeur aan een organisatie die het publieke belang dient.

 

Birgit Verstappen, Hilvarenbeek

fractievoorzitter Partij voor de Dieren provincie Noord-Brabant

 

 

3 september 2007

 

Mijn mening is dat er niet meer mag worden gesleuteld aan het landgoed de Utrecht wat ik inderdaad ook beschouw als mijn achtertuin en daar graag ieder vrij moment in rond struin.

Het accepteren van de golfbaan was mijns inziens al onacceptabel maar het geschiede toch. Straks wanneer grote percelen zijn afgezet met grote stalen hekken die van alarmen zijn voorzien en regelmatig af zullen gaan ook om de eigendommen van de mensen te beschermen.

Op de infoavond heb ik mensen gesproken van de heemkundekring Esbeek en die vinden het op deze wijze zoals hun het mede hebben ontworpen(dit plan) acceptabel. Ik vind dit onbegrijpelijk en niet verstandig. Ook begrijp ik niet het standpunt van de natuurbeschermers o.l.v. van de heer, (als ik me niet vergis) N. Hilgers, dat deze mensen hieraan medewerking hebben verleend.

Graag zou ik nog eens uitleg willen ontvangen van deze mensen waarom het allemaal zo is gelopen en volgens de avond in Esbeek al helemaal in kannen en kruiken is.Ook hebben de gemeenten Hilvarenbeek Reusel en Brabant hun medewerking al gegeven volgens betrokken heemkundekring Esbeek m.n. Jan van Helvoirt en Peter de Laat.

Mijn mening is deze: De enige maatschappelijke druk die zou mogen ontstaan over het wel en wee van Landgoed de Utrecht zou moeten komen vanuit Natuurmonumentenzorg of het Brabants Landschap. Deze groeperingen hebben meer mijn vertrouwen dan die mensen die dit plan hebben ontworpen voor commerciële doeleinden.

 

Martin van Mol

 

 

27 augustus 2007

 

Landgoed De Utrecht zou naast genoemde functies ook nog een educatieve functie kunnen vervullen. Ik ben van mening dat een Natuur en Milieu Educatie Centrum voor jong en oud heel waardevol kan zijn in dit gebied.

 

Bas van Gestel

 

 

24 augustus 2007

 

De evt. "vercommercialisering" van een dergelijk belangrijk natuurgebied dient te worden tegengegaan. Mijn idee stamt uit de tijd van ca. 40 jaar geleden toen de bevolking middels een "gemeenschapslening" de bouw van de Hispohal annex zwembad (mede)financierde.

D.m.v. een medefinanciering kan worden voorkomen dat alleen Fortis bepaalt wat er in commerciele zin met het gebied gaat gebeuren.

 

F. de Vries - Hilvarenbeek

 

 

23 augustus 2007

 

Het is u bekend dat eigenaar Fortis verreikende plannen ontwikkelt om Landgoed De Utrecht winstgevender te maken. De noodzaak daartoe kunnen wij door weinig duidelijke of onvolledige gegevens niet goed beoordelen en deze hangt uiteraard ook direct samen met de visie op de functie van het landgoed. Moet een landgoed even winstgevend zijn als meer zakelijke onderdelen van een bedrijf? Of mag, zonder dat er verlies geleden wordt, ook enig idealisme een rol spelen?

 

Grofweg zijn er twee aspecten te onderscheiden door middel waarvan er meer inkomsten moeten komen: woningbouw en recreatie. De huidige bewoners zullen daardoor direct geraakt worden. De bedoeling is een twintigtal luxe woningen te (laten) bouwen en een groot aantal mogelijkheden voor recreatie te gaan bieden, boven de reeds bestaande. Twintig luxe landhuizen op grote percelen zijn een forse aanslag op het gebied. Gelukkig is er op drie van de vier locaties rekening mee gehouden dat de woningen aan de rand van het landgoed komen en bereikbaar zijn via weggetjes “van buiten” het landgoed. Dit is echter niet het geval op de “locatie Tulder”. De zeven woningen die daar gepland zijn, kunnen alleen over de smalle Tuldensedijk en de heel smalle Roovertsebaan bereikt worden, 2,5 km diep het Landgoed in. Dat lijkt ons rampzalig, te beginnen met het bouwverkeer, maar daarna blijvend, als er veel meer bewoners juist in die hoek komen. We vrezen dat dit op den duur zal leiden tot verbreding van de Roovertsebaan met zijn twee rijen mooie, oude bomen. Ook de ligging centraal tussen De Utrecht en de Gorp en Rovert is slecht gekozen. Om al deze redenen is de gepresenteerde versie van het bouwplan op Tulder voor ons onacceptabel.

 

Positieve aspecten ten aanzien van natuurontwikkeling in de ruimste zin zijn er zeker ook te vinden in de plannen en enkele woningen meer dan er nu zijn en kleinschalige mogelijkheden voor recreatie zullen weinig nadelen meebrengen voor het merendeel van de huidige bewoners, al zullen er enkele bewoners zijn die er veel hinder van zullen ondervinden.

 

De golfbaan, de Bockenreijder en hotel-restaurant Rustoord zijn als recreatiepunten nadrukkelijk aanwezig. Kamperen bij de boer en andere al bestaande toeristische voorzieningen, zoals campings in de directe omgeving, belasten het gebied uiteraard al flink. Wie in de afgelopen vakantieweken op De Utrecht fietste of wandelde zag dat het er druk is. Zelfs met touringcars komen flinke aantallen recreanten naar bepaalde bestemmingen. Tot nu toe zorgt dat voor weinig overlast, al neemt het zwerfvuil in de zomer flink toe. Reden voor de bewoners om jaarlijks in september een schoonmaakdag te organiseren. Met een enkele uitzondering zijn de vormen van recreatie dagrecreatief. In de plannen is echter meer plaats ingeruimd voor verblijfsrecreatie en daar zit de pijn. Een grote camping met zestig staanplaatsen aan de Scheidijk. De mooie Scheidijk zal dan verhard worden, vrezen we. Allerlei bijkomende negatieve verschijnselen komen naar voren als de toestemming er eenmaal is. Waarom een zo groot project als even verderop camping De Hertenwei en de vakantiewoningen Vogelenzang te vinden zijn. Ook Esbeek heeft zijn grote en kleine kampeermogelijkheden. Vanuit deze campings wordt voortdurend gewandeld en gefietst op de Utrecht, prima, maar het is toch vreemd dan nog een camping midden op het landgoed te gaan exploiteren! Verder is er een kleine camping gepland en een vijftal bestaande kapschuren kan gebruikt gaan worden voor overnachtingen. Soms is dat bij bewoners in de achtertuin.

 

De nachtelijke stilte kon wel eens verloren gaan en ook het echte donker van de nacht. Kortom, de huidige bewoners begrijpen dat de situatie zal veranderen, zijn daar behoudens een aantal verbeteringen in de natuur niet echt blij mee, maar maken ernstig bezwaar tegen de bouwlocatie Tulder en uitbreiding van de verblijfsrecreatie. We gaan ervan uit dat u onze bezwaren serieus gaat bekijken voordat dat u een standpunt gaat innemen in de gemeenteraad en zijn u daar erkentelijk voor.

 

“Bewoners van het Landgoed de Utrecht” in een brief aan 6KB

 Jan Béneker, bestuurslid

 

 

3terug naar forum

 

 

 

 

 

Forum discussie: Wat vindt u van (punten uit) het concept-coalitieakkoord ?

 

Vanuit de overtuiging dat er de afgelopen anderhalf jaar al veel te veel tijd verloren is gegaan aan politiek gedoe, is besloten niet een compleet nieuw beleidsprogramma te schrijven maar het eerder vastgestelde programma als vertrekpunt te nemen. Alle drie partijen (6KB, PvdA en CDA) hebben wijzigingsvoorstellen ingediend, maar aangezien 6KB niet bij de opstelling van het geldende beleidsprogramma was betrokken, heeft die partij uiteraard de meeste inbreng gehad (zie hieronder)

 

 

De belangrijkste punten zijn die gewijzigd zijn door inbreng van 6KB zijn:

·         Voor het unieke natuurgebied Gorp en Roovert komt een duurzame en definitieve oplossing. Door middel van een blokkade ter hoogte van de grens (brug over de Leije) zal dit natuurgebied voor het doorgaande verkeer worden afgesloten. Voor aanwonenden en direct belanghebbenden zal een ruimhartige ontheffingsmogelijkheid gelden. Het fietspad van Roovert wordt verbreed.

·         Het fietspad Haghorst-Moergestel moet er komen. Hoewel het zeker de voorkeur geniet dat Oisterwijk tegelijkertijd een fietspad aanlegt op haar grondgebied, zal onze gemeente zo nodig haar eigen verantwoordelijkheid nemen en besluiten tot aanleg op Hilvarenbeeks grondgebied. Het geld dat de vorige coalitie heeft gereserveerd voor het (onhaalbare) fietspad van de manege de Broeksie naar Diessen wordt overgeheveld naar het fietspad Haghorst-Moergestel.

·         De plannen in het kader van ‘Bouwen voor cultuur’ zijn – met name op initiatief van 6KB, zie amendement december 2005 – sterk aangepast. Door het schrappen van de vierde bouwlaag en diverse andere aanpassingen zijn de gebouwen beter ingepast in de omgeving. 6KB zet nu in op een snelle realisatie van het nieuwe MCC. Wel dient de massaliteit van het gebouw nog te worden verminderd en dient de verkeersafwikkeling en infrastructuur in de omgeving van het MCC hoge prioriteit te krijgen.

·         Ook rondom het Centrumplan moet zeer goed naar de verkeerssituatie worden gekeken. In de Elst (huidige locatie C1000) dient een supermarkt te blijven.

·         De gemeente zal maar beperkt meewerken aan de plannen voor het landgoed De Utrecht. Geen nieuwe verblijfsrecreatie en geen ontwikkelingen op Tulder. Afspreken met Fortis dat er de komende 25 jaar geen nieuwe aanvragen komen.

·         Bij inbreidingsprojecten wordt de volgorde omgedraaid: niet langer eerst een plan ontwikkelen en dat dan toetsen, maar voortaan eerst een visie ontwikkelen over wat er op een bepaalde locatie kan en dan pas, op basis van die visie, een concreet plan uitwerken. Verder moet scherper worden vastgelegd dat 2,5 bouwlaag de norm is en moeten te massale gebouwen worden voorkomen. De gemeente zal nadrukkelijker de regie moeten nemen bij bouwprojecten die door marktpartijen worden ontwikkeld.

 

Het totale akkoord kunt u downloaden via de pagina actueel


Reacties

 

 

4 november 2007

 

Jammer dat Hilvarenbeek en Poppel met afsluiting van de Roovertsedijk geen buren meer zijn. Nu kan ik met de meest energiezuinige snelheid de kuilen nemen. Straks moet ik  twee keer zoveel brandstof verbruiken om van huis naar school of van werk naar sport te kunnen komen.

 

Rens, Baarschot

 

 

4 november 2007

 

Wij zijn voor de afsluiting van de Roovertse Dijk. Er wordt veel te hard gereden en ook de hard rijdende landbouwwagens zijn zeer gevaarlijk !! Tevens wordt er nu met de nieuwe verharding nog harder gereden dan voorheen toen er nog enkele drempels in de straat lagen.

 

De Beer, Hilvarenbeek

 

 

31 oktober 2007

 

Graag wil ik als voorzitter van en namens vereniging 'Toekomstig wonen Diessen' reageren op de aanvulling op punt 2. woningbouw uit het concept-coalitieakkoord 2007-2010.

 

Wij zijn zelf een startersinitiatief aan het initiëren in Diessen volgens het bekende 'collectief particulier opdrachtgeverschap'. Wij zijn daarom blij te horen en te zien dat de gemeente Hilvarenbeek dit maximaal wil ondersteunen. De nood naar betaalbare starterswoningen is n.l. hoog en heeft ook grote invloed op de leefbaarheid van de gemeente Hilvarenbeek in de toekomst.

Wij hopen daarom op een duurzame voorspoedige samenwerking.

 

Willem van Puijenbroek, Diessen

 

 

30 oktober 2007

 

Ook de bewoners van de Roovertsedijk en het Klein Loo zijn blij dat de verharding er niet komt. De te verwachte toenemende verkeersdrukte baarde ons veel zorgen, met name t.a.v. verkeersveiligheid. Succes met het vervolg.

 

Fré van Dal, Hilvarenbeek

 

 

28 oktober 2007

 

Hiep hiep hoera!

Wat een overwinning. Jullie snappen wat écht belangrijk is!!!

 

Birgit Verstappen, Hilvarenbeek

 

 

27 oktober 2007

 

Eindelijk een partij die doet wat ze zegt en zegt wat ze doet! In feite is de natuur de grote winnaar in deze. Veel gebieden in Nederland kampen met het probleem van een versnipperde natuur en hoe deze te herstellen. Hier ligt deze natuur nog voor de deur, dus moeten we deze koesteren en versnippering tegen gaan. Fijn dat de natuur de ruimte krijgt en daarmee ook de recreanten die hier al veelvuldig in te vinden zijn maar onnodig overlast hebben van auto's die met grote snelheden rakelings langs scheuren.

 

Ervaar het zelf eens, we hebben een prachtig stukje natuur in Hilvarenbeek laten we dit samen koesteren.

 

Hannie en Oscar Stappers, Hilvarenbeek

 

 

25 oktober 2007

 

Namens de Werkgroep Zandpaden De Hilver wil ik graag aangeven dat wij zeer verheugd zijn dat in het nieuwe coalitieprogramma een aantal voor ons belangrijke punten expliciet zijn opgenomen. In de eerste plaats wordt duidelijk het behoud van de zandpaden onderstreept en wordt aangegeven dat mogelijk herstel en verdere ontwikkeling opgepakt zullen worden, ook m.b.t. landschapselementen. Als Wergroep willen wij daar graag ideeen voor aandragen. Vanzelfsprekend zijn we blij dat het wandelknooppuntenstelsel er daadwerkelijk gaat komen. Wij hebben de plannen daavoor klaarliggen.Erg goed dat in het programma precies is opgenomen hoe met Roovert wordt omgegaan. Het behoud van dit historische zandpad is o.i. zo uitstekend gegarandeerd.

Tenslotte gaat de kwaliteit van het landgeod De Utrecht de werkgroep ook zeer aan het hart en staat zij positief tegenover de betreffende programma-voorstellen. Wij benadrukken nog eens extra behoud van de toegankelijkheid van het gebied voor de wandelaar en geen verdere verharding van wegen in De Utrecht.

 

Dre Rennen, Hilvarenbeek

 

 

22 okt 2007

 

Bedankt 6KB. Lang leve de Gorp en Roovert.

 

Henk Magnus, Hilvarenbeek

 

 

3terug naar forum