6KB: Fortis realiseer je dat plan geen draagvlak heeft bij gemeente

6KB is het met het college eens dat de voorgestelde bouw van 22 luxe landhuizen een te grote aantasting van het landgoed zou betekenen. De partij wil dit unieke landgoed absoluut behouden, maar vindt dat Fortis ook moet meedenken.

Het door Fortis opgestelde plan is zeer ingrijpend met een forse impact op het landgoed, op de gemeente en op de regio. Het bevat beslist een scala aan positieve aspecten maar ook zeer ingrijpende negatieve voorstellen, die grotendeels ook onomkeerbaar zijn. De bouw van 22 luxe landhuizen zal grote impact hebben op de natuur, het landschap, de rust en het aantal verkeersbewegingen, de wegen en overige infrastructuur alsmede op de ondernemers op en om het landgoed. Fortis spreekt over een “integraal plan” oftewel: slikken of stikken. Maar zo werkt het toch niet? Bedenk dat de gemeente in het verleden al veel heeft meegedacht om de exploitatie van het landgoed te verbeteren, o.a. door de aanleg van de golfbaan en het toestaan van 28 recreactieappartementen bij Rustoord. Die zijn nog niet gebouwd, maar de vergunning is afgegeven en men kan morgen met de bouw beginnen! Over het rendement dat dat extra oplevert, heeft Fortis het nooit. Bedenk verder ook dat wij onze inwoners flink beperken als ze in het buitengebied willen bouwen. Die krijgen – naar de mening van 6KB terecht – te horen dat de gemeente verdere verstening in het buitengebied wil tegengaan. Nu ligt er een plan dat wellicht begint bij de landgoederenregeling, maar die vervolgens wel fors oprekt. Te fors wat ons betreft, mede gelet op de precedentwerking die dit kan hebben. Tot slot moeten we constateren dat de door Fortis afgegeven garanties niet gelden bij ‘dringende economische redenen’. Wie de krant leest, zal vaststellen dat die momenteel wel aan de orde zijn.

Hopelijk leidt nieuw overleg tot een voor alle partijen aanvaardbare oplossing. De laatste brief van de stuurgroep stelt zeer teleur. Kan toch nauwelijks als een tegemoetkoming worden gezien! Gaan we dan ook niet verder op in. Fortis/stuurgroep, realiseer je eindelijk dat het huidige plan bij de gemeente Hilvarenbeek geen draagvlak had, heeft of zal krijgen en pas je ambities wezenlijk aan.

naar 6KB actueel